Skip to content

Sällskapet

Sångsällskapet NS är inte endast en manskör som repeterar och framträder i olika sammanhang utan är också, som framgår av namnet, ett sällskap. Det sällskapliga livet uttrycker sig genom en lång rad traditioner av både skämtsam och seriös karaktär. Aspiranter, dvs. nya sångare som vill ansluta sig till sällskapet, prövas inte endast i sång utan också i sin sociala förmåga att passa in i sällskapet. Man skall trivas! Aspiranttiden kan vara ett eller flera år beroende på olika omständigheter. En aspirant blir invald vid högtidsdagen i januari då resten av sällskapet välkomnar de aspiranter som anses kunna anslutas till NS.

Förutom repetition varje vecka träffas sällskapet en gång i månaden till en ”sittning” efter en fredagsrepetition. Slips- och kavajklädda NS-are tillbringar kvällen tillsammans med mat och dryck samt – mycket sång! Sång till bordet, sång till snapsen, till vinet, stamsånger och många spontana kvartetter. Damer är välkomna till bords några gånger om året, nämligen efter vårkonserten, serenadaftonen och till Julfesten.

NS-are träffas årligen till sommarutfärd hos någon av medlemmarna. Lek, god stämning och god mat samt spontan sång karakteriserar denna trivsamma friluftsdag.

Damer till NS medlemmar har organiserats i en sammanslutning som kallas ”Hennes”. Hennes har inte sången som primärt syfte utan sällskapslivet med egna traditioner och träffar.

 

Back To Top