Skip to content

Sångsällskapets Nio Sångares Lyra utdelas i början av december

Utmärkelsen delas ut som erkänsla för viktig kulturell insats inom musikområdet till av NS utsedd värdig person. Utmärkelsen består av en ljushållare i glas med pristagarens namn och NS-lyran ingraverade, fritt inträde för två personer på Sällskapets framtida konserter, stående inbjudan till Sällskapets julfest och ett inramat diplom med motivering till utmärkelsen.

Lyran skall ses som ett stort erkännande av en kulturell insats från ett sällskap med högt musikkulturellt patos. Den är ämnad att uppmärksamma kanske mindre uppenbara men ändå väsentliga och ofta oegennyttiga insatser och gärningar inom det musikkulturella området.

Inför höstterminen nominerar sångarna presumtiva pristagare till den kommitté som sedan utser vinnaren.

Lyran 2019 tilldelas Eva Sjöstrand

Eva har ägnat största delen av sitt journalistiska liv åt radion. Där har hon haft sin tyngdpunkt i musikens värld inte minst med sina musikprogram i Sveriges Radio P 2.

Evas entusiastiska och kunniga berättande av mindre uppmärksammade historiska händelser har resulterat i en mängd musikskådespel och böcker. I dessa har Eva ofta lyft fram kvinnornas situation. Det väldigt speciella verket Klockrent år 2013 hade inte blivit av utan Evas entusiasm och kunskaper. Det vann också det prestigefulla radiopriset Prix d´Italia något år senare.

Eva är också en mycket anlitad konferencier vid olika musikaliska evenemang. Hon är alltid en mycket påläst och kunnig guide genom programpunkterna.

På det privata planet är Eva sedan många år körsångare i Allmänna sången och aktiv medlem i Gotlands Balalajkaorkester.

Hon har i sanning berikat vår värld av musik.

En vidare uppräkning av hennes prestationer skulle ta alltför mycket ord i anspråk varför vi bara konstaterar att vi i Eva har en av landets trevligaste och mest initierade radioröster. Nånting som vi gotlänningar är stolta över.

Lyran 2018 tilldelas Erik Skagerfält

Erik är inte bara musiker vid Gotlandsmusiken. Han tar även ett stort ansvar som producent och organisatör av större arrangemang. Han har genom sitt positiva arbetssätt lätt att engagera sångare och musiker på Gotland i en del, till synes, nästan omöjliga projekt. Han har exempelvis sett till att Carmina Burana uppfördes på Wisby Strand, att Wisby Strandfestival har genomförts och var i senaste storproduktionen fram och tillbaks till Underjorden.

Genom vårt samarbete med Erik och Gotlandsmusiken har NS genomfört mycket uppskattade konserter såsom 110-års-konserten och Manskörsyran på Wisby Strand. Erik ser bara möjligheter i sitt arbete med att utveckla musiklivet på Gotland.

Han hanterar även med bravur sin bastuba, ett instrument som likaså ligger bakom det mesta.

Sångsällskapet NS vill uppmärksamma och uppmuntra Erik i det ansvar han tar för att utveckla och berika musiklivet på Gotland genom att tilldela honom Sällskapets symbol Lyran som tecken på erkänsla och respekt.

Lyran 2017 tilldelas Sofia Ahlin Schwanbom

Sofia verkar sedan många år som regissör, teaterpedagog, koreograf med mera främst i Gotlands musikalkompani. Hon har där gett ungdomar chansen att arbeta med och framträda inom sång, musik och teater. Att tidigt få möjlighet att tillsammans skapa och agera är viktigt och utvecklande. Flera av dem har sedan gått vidare inom teater, musikteater och opera. Genom sina uppsättningar av musikaler tillsammans med bland annat Gotlandsmusiken och Länsteatern gläder hennes verksamhet också i hög grad den gotländska publiken.

Sångsällskapet NS vill uppmärksamma Sofias insatser genom att tilldela henne Sällskapets Lyra som symbol för erkänsla och respekt.

Lyran 2016 tilldelas Britta Backlund Rødland

En sångpedagog med ett genuint intresse för stämsång. Både i mindre och större grupper. Hon har i snart 25 år hörts och verkat på ön.

Brittas sångarengagemang har sedan 2012 tagit sig uttryck i Gotlands Gosskör. Att entusiasmera och skola unga människor för körsång känns allt angelägnare. Det gynnar en god utveckling av sångröster i allmänhet och ger därigenom ett underlag för föryngring och kontinuitet i körlivet i synnerhet. Här kanske främst i manskörerna. Vi konstaterar därför tacksamt att hon breddar vår rekryteringsbas med unga och redan tidigt rutinerade killar som, om de vill, vi gärna tar hand om och fortsätter att utveckla.

Sångsällskapet NS vill uppmärksamma Brittas insatser för öns körliv genom att tilldela henne Sällskapets symbol Lyran som tecken på erkänsla och respekt.

Lyran 2015 tilldelas Sven Wessman

En livsgärning, fullständigt vigd åt musiken, som har satt välljudande spår i både det lokala och nationella musiklivet. En kör- och sångpedagoggärning som lett in många ungdomar på sångarbanan, både i kollektiv och individuell bemärkelse. Ett entreprenörskap, med en tidigt inledd karriär i notförläggarbranschen, som än idag blomstrar. Och nu i snart sagt eget majestät, trots, och till viss del också tack vare, den accelererande tekniska utvecklingen i både musikalisk och förlagsteknisk mening. En stor insats i det tysta för det hörbara!

Back To Top