Skip to content

Historia

Sångsällskapet NS bildades 1903 i Visby, i en tid när manskörer runt hela landet växte fram och bestod från början av en dubbelkvartett med dirigent, alltså ”Nio Sångare”. Verksamheten var ganska intern till en början; man träffades och repeterade i Gamla Apoteket på Strandgatan, och sjöng mycket för sin egen sångglädjes skull.

Det första annonserade framträdandet skedde i S:ta Carins ruin den 10 augusti 1903 – i skenet av bengaliska eldar! Man sjöng serenader och man sjöng i sällskapslivet. När skaran gradvis utökades blev det också regelrätta konserter, gärna i frack, och gärna i Domkyrkan. NS har alltid sjungit både sakral och profan musik. Under flera decennier har NS hållit en kyrkokonsert på den gotländska landsbygden i början av juni månad.

Vart femte år har man haft en jubileumskonsert, oftast på våren. Då, liksom på flera av de årliga vårkonserterna, har det varit tre avdelningar där den första delen inneburit ett kraftprov med ambitiösa stycken av allehanda karaktär. Därefter en lättsammare mellanavdelning med spex och lustigheter, för att sedan avsluta med lite ”örongodis”, vårsånger, m.m.

Tidigt visade kören lust till spektakel och uppträdanden; redan 1906, men även 1932, sjöng man det uppsaliensiska operaspexet ”Mohrens sista suck”, som togs upp igen vid 70-årsjubiléet 1973 på Säveskolan. Sättet att klä ut sig och underhålla med något skämtsamt musikaliskt som en mellanakt i konserterna, inte bara jubiléerna, har hållit i sig sedan dess. Alla mellanavsnitt har varit lekfullt antydda på programbladet – publiken ska aldrig riktigt veta vad de utsätter sig för!

”NS gör en tavla” handlade om Gustav Hellqvists målning ”Brandskattningen av Visby”. En livfull auktion på landet blev ”NS går till auktion”. I ”NS på resande fot” skojade man med pensionärsresor. ”NS är sagolikt” hade sagotema där man besjöng Snövit till Sportradions signaturmelodi. Island Games 1999 fick bli ”NS går på sporten”. ”NS  får spel men håller sig i schack” handlade om dobbel och spel och avslutades med Anthem ur Chess. 2014 var temat ”NS poppar opp” med en parodi av melodifestivalen och 2015 var temat mat med ”NS tar sig en bit” med en fri tolkning av den bekanta sketchen ”Grevinnan och betjänten”.

NS har producerat och deltagit i följande inspelningar:

  • 1989 LP med nordisk och europeisk musik
  • 1997 CD med ”Austar äut” – Svit för manskör, blandad kör, blåsare, slagverk och kontrabas av Ramon Anthin samt Mässa i B-dur av J G Rheinberger
  • 2008 Deltagit i ”Svenska favoriter – Uti vår hage” utgiven av Sveriges Körförbund med ”Blommande sköna dalar” av August Enderberg.

Den långa listan av NS dirigenter inkluderar bl.a. Friedrich Mehler, Ludvig Siedberg, Lars-Erik Gottlander, Hans-Erik Dahlgren, Claes Holmgren, Ramon Anthin, Ragnar Håkansson, Karin Eklundh & Katarina Henryson.

Back To Top