Skip to content

NS Idag

Sångsällskapet NS

NS, nio sångare, är en aktuell och i högsta grad levande manskör i Visby med både rötter och vingar!

Idag räknar kören drygt 30 aktiva sångare. Kvalité och repertoarbredd är för kören viktiga begrepp och NS har genom utomordentliga dirigenter kunnat bevara och utveckla sin standard under åren. Dirigenternas olika prioriteringar av musikstilar har också påverkat utvecklingen: från att sjunga klassisk nationalromantisk manskörsmusik till att sjunga nutida stycken och även etnisk musik.

NS leds idag av Katarina Henryson, en mycket musikalisk person som bl.a. har varit med och grundat The Real Group.

NS förnyar sig ständigt men bevarar också sitt arv. Nya unga medlemmar, professionell ledning, ny repertoar och nya grepp bidrar till detta men NS vårdar även äldre pärlor.

Sakral kyrkomusik, liksom profan musik av olika slag, framförs flera gånger varje år. Serenader, mässor och visor blandas med klassisk och modern konstmusik. Dessutom framförs både pop- och rockmusik. Det blir show med moves och attribut!

Studentikosa spex, lustigheter och utklädda sångare varvas med smäktande stamsånger och rytande festlåtar. Våren sjungs in på Valborg med de klassiska vårsångerna från trappan till gamla läroverket.

Förväntansfulla gäster serveras god mat och underhållning av de frackklädda NS-bröderna på stadens fina hotell.

Back To Top